Business

Galéria

 

A korábbi évek országos döntőin készült fényképeket az alábbi linken tekinthetik meg.

Tovább

 

Jankay Iskola

 
Solution

Az Országos Angol Tanulmányi Versenyt a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szervezi.

Kérjük, ismerkedjen meg intézmé-nyünkkel az alábbi honlapon!

Tovább
 
     
 

Szabályzat

 

 

Országos angolverseny általános iskolásoknak 2017-2018. tanév

 

Jelentkezhetnek:

-mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,

-a célnyelv nem anyanyelvük,

-egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a célnyelv,

-nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű osztályba (angol-magyar két tanítási nyelvű osztály)

-egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt a célnyelv nyelvterületén.

 

Részt vehetnek:

-az adott évfolyamokon tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek,

-akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést,

-a verseny 2. (megyei) fordulójában azok a tanulók, akiket az 1. (iskolai) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül a megyei fordulóba a fordulót lebonyolító, területileg illetékes megyei szervező behív,

-a verseny 3. (országos) fordulójában azok a tanulók, akik a 2. (megyei) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül az országos eredménylista alapján a szervező intézmény a továbbjutásról értesít és a verseny 3. (országos) fordulójába behív.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

-ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,

-ha a tanuló érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,

-ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi,

-ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következő fordulóba.

 

A részt vevő tanulónak joga van:

-részvételi szándékát szaktanárával egyeztetve az iskola igazgatójának jelezni, aki azt nevezési lapon erősíti meg,

-az egyes fordulókban elért eredményéről tájékoztatást kapni az iskolai forduló után szaktanárától, a megyei forduló után a megyei angol nyelvi szaktanácsadótól, ill. versenyfelelőstől, a 3. fordulóba jutó tanulók a verseny szakmai felelősétől,

-a 3. forduló előtti éjszakára szállást igénybe venni a verseny helyszínén, feltéve, hogy igényét az értesítésben megjelölt határidőre bejelenti,

-a 3.(országos) forduló napján térítésmentes étkezés (ebéd) igénybe vételére a verseny helyszínén.

 

A résztvevők kötelessége:

-a versenykiírásban, valamint az egyes fordulók központi útmutatójában foglaltak szerint eljárni.

 
     

Az oldalt fejleszti és karbantartja: Medovarszki István